Τηλ. κατάλογος υπηρεσιών

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
 1. 28213 40100
 2. 28213 40101
 3. 28213 40102
Γραφείο Τύπου
Γραφείο Τύπου
 1. 28213 40160
Δν/ση Ανάπτυξης
Δν/ση Ανάπτυξης Διευθυντής
 1. 28213 45832
Δν/ση Ανάπτυξης Τμήμα Επαγγέλματος
 1. 28213 40111
 2. 28213 45853
Δν/ση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου
 1. 28213 45845
 2. 28213 45824
 3. 28213 45830
 4. 28213 45850
Δν/ση Ανάπτυξης Τμήμα Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης
 1. 28213 45815
Δν/ση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 1. 28213 45814
 2. 28213 40171
 3. 28213 45821
 4. 28213 45822
 5. 28213 45823
 6. 28213 45851
Δν/ση Ανάπτυξης Τμήμα Γραμματείας
 1. 28213 45833
 2. 28213 45848
Δ/νση Τουρισμού
Δ/νση Τουρισμού Τμήμα Τουρισμού
 1. 28213 40220
 2. 28213 40109
 3. 28213 40151
Δ/νση Τεχνικών Έργων
Δ/νση Τεχνικών Έργων Διευθυντής
 1. 28213 44615
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 1. 28213 44634
 2. 28213 44632
 3. 28213 44633
 4. 28213 44637
 5. 28213 44640
 6. 28213 44648
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Εργαστηρίων
 1. 28213 44622
 2. 28213 44606
 3. 28213 44621
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
 1. 28213 44638
 2. 28213 44614
 3. 28213 44620
 4. 28213 44624
 5. 28213 44626
 6. 28213 44641
 7. 28213 44645
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού
 1. 28213 44644
 2. 28210 74212
 3. 28213 44519
 4. 28213 44612
 5. 28213 44639
 6. 28213 44646
Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 1. 28213 44601
 2. 28213 44628
 3. 28213 44630
 4. 28213 44631
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
 1. 28213 45866
 2. 28213 40273
 3. 28213 45813
 4. 28213 45819
 5. 28213 45825
 6. 28213 45840
 7. 28213 45871
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντής
 1. 28213 40141
 2. 28213 40110
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας
 1. 28213 40179
 2. 28213 40101
 3. 28213 40112
 4. 28213 40137
 5. 28213 40167
 6. 28213 40171
 7. 28213 40186
 8. 28213 40226
 9. 28213 40272
 10. 28213 40283
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας
 1. 28213 40170
 2. 28213 40173
 3. 28213 40276
 4. 28213 40288
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
 1. 28213 40174
 2. 28213 40172
 3. 28213 40176
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
 1. 28213 40181
 2. 28213 40178
 3. 28213 40229
 4. 28213 40232
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Γραμματείας
 1. 28213 40162
 2. 28213 40165
 3. 28213 40166
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 1. 28213 44533
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Διευθυντής
 1. 28213 46500
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
 1. 28213 46520
 2. 28213 46515
 3. 28213 46540
 4. 28213 46541
 5. 28213 46543
 6. 28213 46556
 7. 28213 46561
 8. 28213 46567
 9. 28213 46574
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 1. 28213 46570
 2. 28213 46525
 3. 28213 46552
 4. 28213 46562
 5. 28213 46571
 6. 28213 46575
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας
 1. 28213 46507
 2. 28213 46506
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας
 1. 28213 46503
 2. 28213 46502
 3. 28213 46539
 4. 28213 46553
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Κτηνιατρικής
 1. 28243 46580
 2. 28243 46581
 3. 28213 46603
 4. 28213 46606
 5. 28220 22310
 6. 28250 46586
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 1. 28213 46560
 2. 28213 46516
 3. 28213 46517
 4. 28213 46530
 5. 28213 46532
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
 1. 28213 46534
 2. 28213 46536
 3. 28213 46572
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Χανίων
 1. 28213 46583
 2. 28213 46587
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Τμήμα Γραφείο Κτηνιατρικής Κισάμου
 1. 28220 22005
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Διευθυντής
 1. 28213 44536
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Τεχνικό Τμήμα
 1. 28213 44535
 2. 28213 44506
 3. 28213 44516
 4. 28213 44543
 5. 28213 44557
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
 1. 28213 44553
 2. 28213 44510
 3. 28213 44515
 4. 28213 44549
 5. 28213 44552
 6. 28213 44554
 7. 28213 44556
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Τμήμα Αδειών Οδήγησης
 1. 28213 44525
 2. 28213 44213
 3. 28213 44503
 4. 28213 44517
 5. 28213 44524
 6. 28213 44540
 7. 28213 44541
 8. 28213 44547
 9. 28213 44550
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Τμήμα Γραμματείας
 1. 28213 44501
 2. 28213 44502
 3. 28213 44507
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Διευθυντής
 1. 28213 44205
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης κ Προαγωγής Υγείας
 1. 28213 44210
 2. 28213 44221
 3. 28213 44222
 4. 28213 44224
 5. 28213 44219
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
 1. 28213 44202
 2. 28213 44203
 3. 28213 44204
 4. 28213 44206
 5. 28213 44208
 6. 28213 44209
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 1. 28213 44227
 2. 28213 44226
 3. 28213 44238
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα Υπηρεσ. κ Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων κ Φαρμακείων
 1. 28213 44247
 2. 28213 44213
 3. 28213 44218
 4. 28213 44243
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Πιστοποιητικά Υγείας
 1. 28213 44243
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Πληροφορικής
 1. 28213 40147
 2. 28213 40146
 3. 28213 40148
 4. 28213 40218
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων
 1. 28213 40119
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
 1. 28213 40130
 2. 28213 40131
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) Τμήμα Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ -ΠΣΕΑ)
 1. 28213 40136
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Δ/νση Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας Τμήμα Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
 1. 28213 40281
 2. 28213 40234
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δ/νση Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
 1. 28213 40150
 2. 28213 44401
 3. 28213 44403