Γενική Διεύθυνση Υποδομών

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών λειτουργεί επίσης Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μέριμνα για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την ασφάλεια των συνθηκών και των χώρων εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες

  • Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.  
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης. 
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. 
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. 
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 

Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: