Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα

Η Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

  •  Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
  • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
  • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης
  • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Σχετικές Διευθύνσεις

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: