Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν όλες τις αρμοδιότητες  του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχουν ανατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης σε τοπικό επίπεδο Νομών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, στην κυκλοφορία, στην οδήγηση και στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και στην εποπτεία, τον έλεγχο και το χειρισμό των θεμάτων και αντικειμένων του τομέα επικοινωνιών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου κλείστε ραντεβού : http://gdme.crete.gov.gr/service/appointments/#!/

Η υπηρεσία Ραντεβού δεν λειτουργεί προς το παρόν στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Οι αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικ/νιων κατανέμονται στα τμήματα που υπάγονται σ’ αυτές όπως παρακάτω:

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο για την απογραφή, ταξινόμηση, μεταβίβαση, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων όλων των αυτοκινήτων ή δίκυκλων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν την κυκλοφορία όλων των οχημάτων χερσαίων μεταφορών.


Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη λειτουργία των ΚΤΕΟ και τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων ασφάλειας οχημάτων και οδικού δικτύου, καθώς και για τον έλεγχο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


Τμήμα Αδειών Οδήγησης

Το Τμήμα Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τις άδειες οδήγησης (διπλώματα) αυτοκινήτων και δικύκλων. Ιδίως είναι αρμόδιο για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση των αδειών οδήγησης, των αδειών οδηγών οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), των ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και για τα θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.


Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο γενικά για την διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης. Ειδικότερα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και των αιτήσεων των πολιτών, την διαβίβαση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Υπηρεσίας.


Τμήμα Μεταφορών Μοιρών υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου.

Το Τμήμα Μεταφορών Μοιρών, ασκεί αρμοδιότητες στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Φαιστού και των Δημοτικών Ενοτήτων Ρούβα, Γόρτυνας, Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας και είναι αρμόδιο ιδίως για την ταξινόμηση, τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, τη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης καθώς και των μεταβολών αυτών. Την διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών.


Τμήμα Μεταφορών Αρκαλοχωρίου υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου.

Το Τμήμα Μεταφορών Αρκαλοχωρίου, ασκεί αρμοδιότητες στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, του Δήμου Βιάννου και στις Δημοτικές Ενότητες Αστερουσίων, Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων και είναι αρμόδιο ιδίως για την ταξινόμηση, τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, τη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης καθώς και των μεταβολών αυτών. Την διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών.


Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Ιεράπετρας υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Λασιθίου.

Το Τμήμα Μεταφορών &  Επικοινωνιών Ιεράπετρας ασκεί αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας.


Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Σητείας υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Λασιθίου.

Το Τμήμα Μεταφορών &  Επικοινωνιών Σητείας ασκεί αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σητείας.