Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Ολοκληρωμένες μέχρι σήμερα διαδικασίες και έντυπα Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων που αφορούν οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης:

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

  • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
  • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
  • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
  • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης: http://gdme.crete.gov.gr/ για να δείτε τα ολοκληρωμένα μέχρι σήμερα έντυπα Αιτήσεων -Υπεύθυνων Δηλώσεων και να ενημερωθείτε αναλυτικά σε διαδικασίες που αφορούν τα οχήματα.


Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: