Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης υποστηρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης.

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

  • Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
  • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
  • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: