Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής.

Διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Εμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού.

Χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη.

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες.

Λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

Σχετικά έγγραφά

Το Τμήμα έχει γενικές αρμοδιότητες για την άσκηση της περιβαλλοντικής υγιεινής σε θέματα που αφορούν την Περιφέρεια, συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ευρωπαϊκούς φορείς σε προγράμματα που εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική υγιεινή και ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (όπως π.χ. διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, παρακολούθηση ποιότητας νερού, προστασία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κλειστών δομών από ιδιαίτερα επικίνδυνα παθογόνα κ.τ.λ) και συντονίζει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στους τομείς αυτούς σε επίπεδο Περιφέρειας. Επίσης, στο πλαίσιο της ταξιδιωτικής ιατρικής, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) στα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Περιφέρειας, για τον υγειονομικό έλεγχο των κρουαζιερόπλοιων, τη χορήγηση ελευθεροκοινωνίας και πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου σε αυτά, καθώς και για τις όποιες ενέργειες απαιτούνται στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας για την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων δημόσιας υγιεινής
για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος σε αυτές, ενώ συνεπικουρεί τα αρμόδια τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων στην άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.


Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

Ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων.

Πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.


Δείτε τις θέσεις Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων εδώ.


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα