Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί επίσης Γραφείο Ιατρού Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο υπάγονται ιδίως
οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μέριμνα για την επίβλεψη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας και την υγιεινή των χώρων εργασίας, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
  • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Σχετικές Διευθύνσεις

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων

Σχετικά Άρθρα

Κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Ηρακλείου κατά την 31-05-2022

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα…

Περισσότερα Κενές θέσεις φαρμακείων στην Π.Ε. Ηρακλείου κατά την 31-05-2022

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:09-06-2022 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:10-06-2022…

Περισσότερα ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:25-05-2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  25-05-2022

Περισσότερα ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ