Διεύθυνση Τουρισμού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού της Περιφέρειας.

Παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2545/1997 (Α΄ 254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).

Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Τη Διεύθυνση Τουρισμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης
Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40108
Ρέθυμνο: 28310 25012
Ηράκλειο: 2813 400390
Άγιος Νικόλαος: 28413 40371


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)