Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδια για θέματα πολιτισμού και αθλητισμού που ανατίθενται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, Δήμους και άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, την αδειοδότηση των γυμναστηρίων και των σχολών εκμάθησης αθλημάτων και την έκδοση αδειών διεξαγωγής αγώνων καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στην Περιφέρεια με διάταξη νόμου και ασκούνται σε τοπικό επίπεδο από τα κατά περιφερειακή ενότητα τμήματα. Οι υπερτοπικού χαρακτήρα δράσεις της Διεύθυνσης διενεργούνται με τη συνέργεια του συνόλου των Τμημάτων αυτής.

Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40150
Ρέθυμνο: 28313 40801, 40701

Ηράκλειο: 2813 410222,  410212
Άγιος Νικόλαος: 28413 41383


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Επισυναπτόμενα

File icon

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

File icon

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

File icon

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

File icon

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

File icon

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

File icon

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

File icon

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

File icon

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

File icon

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

File icon

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ