Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Διεύθυνση Τουρισμού

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου

Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων


Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων: