Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

  • Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας.
  • Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας.
  • Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες ή τους γενικούς διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας συστήνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων προκειμένου να εκπροσωπούνται οι αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 

Χανιά: 28213 40281, 28210 340234
Ρέθυμνο: 28313 40734
Ηράκλειο: 28134 00357, 28134 00358