Προεδρείο

Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.

Μηλάκη Γεωργία

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις και συνεργαζόμενους φορείς, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Μπαριτάκης Παύλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης