Επιτροπή Περιβάλλοντος & Χωροταξίας

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας συγκροτήθηκε με την αριθ. 26/2017 απόφαση του ΠΣ, αποτελείται από δώδεκα μέλη με τα αναπληρωματικά τους, συν τον Πρόεδρο (ο οποίος ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης).

Στην επιτροπή αυτή το Π.Σ. έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα που έχει από το Ν. 1650/86: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 3010/2002: «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και αφορά την έκφραση γνώμης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύνθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας:


Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

njyloy@crete.gov.gr

Μάρκου Μουσούρου 15,
Ηράκλειο

28134 10128

   

Παπαδεράκης Αντώνιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

 aa-pap@otenet.gr

6946501830


Κώτσογλου Κυριάκος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

kotsoglou@crete.gov.gr

6972 669899

Ακρωτηρίου 30 & Φραντζεσκάκη 2, Τ.Κ 731 33


Ανδρουλάκης Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

androulakis.j@hotmail.com

6907564966


Μηλάκη Γεωργία

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

gmilaki@gmail.com

6977998654


Κουρουπάκης Αναστάσιος

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

tkouroupakis@crete.gov.gr

 6977 572123, 2821043142


Δοξαστάκης Ζαχαρίας

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης ΠΚ , Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

zdoxastakis@yahoo.gr, zaxarias.doxastakis@gmail.com

6976711139


Δανδουλάκης Κωνσταντίνος

Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

kostasmdan@yahoo.gr

 6936 845535, 28310 52710

Κωστή Παλαμά 14, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο


Μερωνιανάκης Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

gmeronianakis@yahoo.gr

 6972914222


Μανούσακας Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

gvmanousakas@gmail.com

 6944981584


Κουκλινός Ανδρέας

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

kouklinos@gmail.com

 6984890791


Κακογιαννάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης τον τομέα Οικονομικών, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

nickkako@hotmail.com

6976978699

Υποθηκοφυλακείο Ρεθύμνης, Τ.Κ.741 00


Αλεξάκης Γεώργιος

Εντεταλμένος Περιφερειακος Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων , Τακτικό Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

george.alexakis@crete.gov.gr

 28134 00258

Πλατεία Ελευθερίας 1, 712 02, Ηράκλειο


Ζάχαρης Ευάγγελος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικός Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

ezacharis@yahoo.gr

 6942012751


Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

chaniotaki@crete.gov.gr

 2813400260


Σκουλάς Νικόλαος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

skoulasn@otenet.gr, elinarod22@yahoo.gr

 6972906220


Γύπαρης Κωνσταντίνος

Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

kostasgyparis@gmail.com

 6973202127


Κονταξάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

george.g.kontaxakis@gmail.com

 6932321317


Συντυχάκης Εμμανουήλ

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

syntyxakis.manolis@gmail.com

 6973311489


Τζεδάκης Σταύρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

tzedakis_st@yahoo.gr

  6972 832241

4 Μαρτύρων 7β΄ (Τσαλικάκη), Τ.Κ. 713 04-714 14


Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία

Περιφερειακός Σύμβουλος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

sofiamalandraki@gmail.com

  6944693365


Παρασύρης Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

jparasyr@hotmail.com

  6974393532


Μαρινάκης Αλέξανδρος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Τσιφετάκης Γιώργος

Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρχοντάκης Γιώργος

Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλέργης Νικόλαος

Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Ματαλλιωτάκης Γιώργος

Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

a.marinakis@outlook.com

  6977605291

a.marinakis@outlook.com

  6977605291

6972329461

tsifetakisgeorgios@gmail.com

6978393574

giorgioarc@gmail.com

6932409109

nkallergis983@gmail.com

2810253171

matalliotakis@hotmail.com