Περιφερειακό συμβούλιο

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.

To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • Την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,
 • Την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
 • Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,
 • Την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,
 • Την απαλλοτρίωση ακινήτων,
  (Με την παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12, ορίζεται ότι : “1. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως της παραγράφου ε΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα αρμοδιότητάς της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο”).
 • Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,
  [Αρχή Τροποποίησης]ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΗΠΕΡ. Ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]
 • Τη σύναψη δανείων,
 • Την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
 • Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,
 • Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,
 • Τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
 • [Αρχή Τροποποίησης]«2. Μέλη του περιφερειακού συμβουλίου συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την περιφερειακή ενότητα στην οποία εκλέγονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή μελών του νομαρχιακού συμβουλίου της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.2 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 163 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 78 ΤΟΥ Ν. 4182/13, ΦΕΚ-185 Α/10-9-13 – ΙΣΧΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4182/13 ΣΤΗΝ ΕτΚ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 10-9-13) [Τέλος Τροποποίησης]

Ανδρουλάκης Ιωάννης

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής στην ΠΕ Λασιθίου, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Αρχοντάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Γύπαρης Κωνσταντίνος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Δανδουλάκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη)

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Δοξαστάκης Ζαχαρίας

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Ζάχαρης Ευάγγελος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικός Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Κακογιαννάκης Νικόλαος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών, Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Καλλέργης Νικόλαος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Καμπουράκης Λάμπρος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Κονταξάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Κοπάσης Ελευθέριος

Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Κουκλινός Ανδρέας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Κριτσωτάκης Μιχαήλ

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου.

Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης)

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Κώτσογλου Κυριάκος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Λεονταράκης Ιωάννης

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ ΠΣΕΑ και διαχείρισης τεχνικών μέσων, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Προγραμματισμού

Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία

Εντεταλμένη Περιφερειακη Σύμβουλος στον τομέα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Μανούσακας Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Μανουσάκης Νικόλαος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού,

Μαρινάκης Αλέξανδρος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου

Μερωνιανάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Ξενικάκης Κωνσταντίνος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.

Ξυλούρης Νικόλαος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Παπαβασιλείου Νεκτάριος

Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Παρασύρης Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Πιαγκαλάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Πιτσούλης Γεώργιος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Λειτουργίας των κινητών μονάδων για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.

Σκουλάς Νικόλαος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Σπυρόπουλος Γεώργιος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου

Συντυχάκης Εμμανουήλ

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Τζεδάκης Σταύρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης)

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.

Φασουλάκης Κωνσταντίνος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος

Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.

Χρονάκης Νικόλαος

Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.