Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται επιπλέον με Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: Ανδρουλάκης Ιωάννης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Ζαχαρίας Δοξαστάκης  Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας

Ξυλούρης Νίκος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος

Σκουλάς Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τεχνικών Έργων

Πιτσούλης Γεώργιος  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων

Κώτσογλου Κυριάκος  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής.

Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη  Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή τομέα.


Αλεξάκης Γεώργιος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Βαμβακάς Λάμπρος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τακτικό Μέλος Επιτροπής Προγραμματισμού.

Γουλιδάκης Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας και ΠΑΜ ΠΣΕΑ στην Περιφέρεια και στην Διαχείριση Τεχνικών Μέσων και Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Νέας Γενιάς
Βιογραφικό Σημείωμα

Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Παπαδεράκης Αντώνιος

Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Φασουλάκης Κωνσταντίνος

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος

Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία

Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Χνάρης Εμμανουήλ

Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας