Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

 

Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7, TK 71202 – Ηράκλειο
Fax: 2810335040
Πληροφορίες: Ι.Μπαλαντινάκης – Μ.Μπαστάκη
Τηλέφωνο: 2813 404501 – 404519                                                                                               Ηράκλειο 2-10-2020
Email: ioanmpal@mou.grmpastaki@mou.gr                                                                                Α.Π. 4724

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση
3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο σχετικό δημοσίευμα