Πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων και τη συμμετοχή σε διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης για την περίοδο 2021-2022 στην Περιφέρεια Κρήτης.

Αναρτήθηκε στις 14/09/2020, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο