Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Αναρτήθηκε στις 3/02/2014, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Παροχή ηλεκτρονικής πληροφορίας χαρτών Χωροταξικού Σχεδιασμού

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ηλεκτρονικής σάρωσης όλων των χαρτών των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά των υπηρεσιών να παρέχουν πληρέστερη ενημέρωση στο ενδιαφερόμενο κοινό (πολίτες, μελετητές, υπηρεσίες) σε θέματα χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οι «Χάρτες Χρήσεων Γης & Προστασίας Περιβάλλοντος» των Δήμων με εγκεκριμένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (χάρτες Π.2), ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθεί το σύνολο των Χαρτών των «Δομικών Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Δήμων», (Π1) και των « Χαρτών Πολεοδομικής Οργάνωσης» (Π3).

Η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνεται και να επικαιροποιείται, όποτε υπάρχουν νέα δεδομένα.

Ο τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να επεκταθεί ο χώρος της ιστοσελίδας περαιτέρω, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή πληροφορίας σε συναφή αντικείμενα.