Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 30/08/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2021