Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020

Αναρτήθηκε στις 25/05/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020