Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 2/08/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2021