Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής

Αναρτήθηκε στις 8/02/2013, στην κατηγορία Υγεία

Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικό βήμα για τη διατήρηση της καλής υγείας των παιδιών και για την προστασία τους από σοβαρότερα προβλήματα. Σκοπός της Περιφέρειας Κρήτης είναι , καταρχήν ο Προληπτικός Οδοντιατρικός Έλεγχος, αλλά και η ενημέρωση και ανάπτυξη Παιδείας που αφορούν στην Πρόληψη για όλα τα παιδιά της Κρήτης.

Σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης η Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης θα προχωρά σε φθορίωση και έλεγχο στοματικής υγιεινής σε παιδιά του Δημοτικού σε όλη την Κρήτη. Επίσης, δημιουργήθηκε έντυπο πληροφοριακό υλικό με θέμα τον Προληπτικό Έλεγχο με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου το οποίο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία και τους συνεργαζόμενους φορείς.