Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ιατρών για ειδίκευση

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κενές Θέσεις Νοσοκομείων Κρήτης

Συμπλήρωση-Τροποποίηση των άρθρων 1,3,5 της υπ’αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016(ΦΕΚ 314 Β΄)Υπουργικής Απόφασης

Δελτίο τύπου για Ψηφιακή υποβολή και καταχώρηση αιτήσεων ιατρών για ειδίκευση

Δελτίο Τύπου για Προσκόμιση Βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πτυχίου για τοποθέτηση ιατρών για ειδίκευση σε κενές θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
02 Αυγούστου 2021


Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Kρήτης ανακοινώνονται τα εξής:


Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από τους νέους υποψηφίους για άσκηση ιατρικής ειδικότητας ιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στις λίστες αναμονής ειδικοτήτων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Ειδικής Φόρμας της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής στη διεύθυνση https://eservices.crete.gov.gr/.


Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία το Σάββατο 07 Αυγούστου 2021 και ώρα 17:00 σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το υπ’ αρ. 9975/16.07.2021 έγγραφο αίτημα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και ισονομίας μεταξύ των υποψηφίων.


Οι λοιποί ιατροί οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέτουν αίτηση ειδικότητας μέχρι και την Παρασκευή 06.08.2021 και ώρα 15:00  και από Σάββατο 07.08.2021 και ώρα 17:00.


Επισημαίνεται ότι, κατάθεση αιτήσεων-δικαιολογητικών που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός του ανωτέρω περιγραφόμενου δε θα ληφθούν υπόψη.