ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση “Φεστιβάλ Κρήτης 2022”», στο πλαίσιο του 12 ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022» με Κ.Α. 2022ΝΠ50200022 και κωδικό MIS 5177018 στην ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 4 Ιούλιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί