Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παράθεση γεύματος – μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα για τριακόσια πενήντα περίπου άτομα, προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (6.780,00 € ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο πλαίσιο φιλοξενίας των μελών της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής στους Κάμπους Κεραμειών

Αναρτήθηκε στις 1 Ιούλιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί