Ιούλιος 6, 2022

Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στην Έκθεση «NATIONAL GEOGRAPHIC FOOD FESTIVAL» (προμήθεια πρώτης ύλης και παρουσίαση συνταγών κρητικής γαστρονομίας) που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 17 Ιουλίου 2022 στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης.

Περισσότερα >

Ιούλιος 6, 2022

Δημόσια Γνωστοποίηση Πλήρωσης (1) Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής

Περισσότερα >

Ιούλιος 4, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση “Φεστιβάλ Κρήτης 2022”», στο πλαίσιο του 12 ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2022» με Κ.Α. 2022ΝΠ50200022 και κωδικό MIS 5177018 στην ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Περισσότερα >

Ιούλιος 4, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση “Φεστιβάλ Κρήτης 2022”»

Περισσότερα >

Ιούλιος 4, 2022

Π.Ε. Ρεθύμνης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΜΕΛΕΤΗΤΗ με τίτλο: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ 6ο Υποέργο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Περισσότερα >

Ιούλιος 4, 2022

Έκδοση Προκήρυξης 3κ/2022

Περισσότερα >

Ιούλιος 1, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παράθεση γεύματος – μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα για τριακόσια πενήντα περίπου άτομα, προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (6.780,00 € ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο πλαίσιο φιλοξενίας των μελών της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής στους Κάμπους Κεραμειών

Περισσότερα >

Ιούλιος 1, 2022

Δημοσίευση Προκήρυξης 4Κ/2022

Περισσότερα >

Ιούλιος 1, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα >

Ιούλιος 1, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΑΔΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Η

Περισσότερα >