Αντικείμενα του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού είναι :

  • Παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ.
  • Εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων.
  • Έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, Σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων.
  • Συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους.
  • Σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου.
  • Περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί.
  • Χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών.
  • Έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.