Φεβρουάριος 13, 2018

Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (Committee of the Regions, CoR)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από περιφερειακούς και τοπικούς εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των κρατών μελών. Μέσω της...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Επιτροπές ENVE (Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας) και NAT (Φυσικών Πόρων)

Η Επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) συντονίζει το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών στους ακόλουθους τομείς: Κλιματική αλλαγή: προσαρμογή και μετριασμός Ανανεώσιμες πηγές...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Επιτροπή ARLEM (Ευρωμεσογειακή Τοπική και Περιφερειακή Συνέλευση)

H Συνέλευση «ARLEM – Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly» αποτελείται από Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Μεσογείου (των κρατών-μελών της ΕΕ και Μεσογειακών χωρών) και...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Προέλευσης (Association of European Regions for Products of Origin, AREPO)

Το AREPO είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων, από συνολικά 35 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η καλύτερη προστασία των Προϊόντων...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για Έρευνα και Καινοτομία (European Regions Research Innovation Network – ERRIN)

Το ERRIN είναι ένα δυναμικό και αναγνωρισμένο δίκτυο που λειτουργεί από το 2001 με έδρα τις Βρυξέλλες, και στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 120 Ευρωπαϊκές...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης & Κοινωνικής Δράσης (European Local Inclusion & Social Action Network, ELISAN)

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την τοπική ένταξη και την κοινωνική δράση ELISAN (European Local Inclusion and Social Action Network), δημιουργήθηκε το 2008 για την διασφάλιση...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (European Network of Social Authorities, ENSA)

Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών «ENSA»: «European Network of Social Authorities» είναι ένα δίκτυο υπηρεσιών των πόλεων και περιφερειών της Ευρώπης που στοχεύει  στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας όσο...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό Αρχιπέλαγος

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας “Μεσογειακό Αρχιπέλαγος “ GECT ARCH-MED σποτελεί ένα Μεσογειακό Δίκτυο Συνεργασίας. Συμμετέχουν η Κύπρος, η Κρήτη, τα Νησιά Βαλεαρίδες τα Μικρά...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Δίκτυο Euromontana (Ευρωπαϊκό πολυτομεακό δίκτυο για την συνεργασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euromontana αποτελεί ένα οργανισμό με επιστημονική και διεθνή εμβέλεια. Η ιστορία του σχετίζεται με ανάλογη πρωτοβουλία του FAO (Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Δίκτυο Όμορφων Χωριών της Μεσογείου: Ένωση «Τα πιο Όμορφα Χωριά της Κρήτης»

Η δημιουργία της Ένωσης «Τα πιο όμορφα Χωριά της Κρήτης» είναι μια πρωτοβουλία των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης και αποτελεί αναπτυξιακή πρόταση, αλλά και ένα...

Περισσότερα >