Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης (άρθρο 7 του Ν.4314/2014) είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο :

α) του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
β) των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑΝΑΔ της περιόδου 2007-2013
γ) του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020
δ) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)
ε) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020

Οι αρμοδιότητες της ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4314/2014, «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ τ.Α/265/23.12.2014) καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Επικοινωνία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2813-404500, Fax: 2810-335040, email: kriti@mou.gr

Περισσότερες Πληροφορίες στον ιστοχώρο της ΕΥΔ ΕΠ Κρήτης http://www.pepkritis.gr

Νοέμβριος 26, 2019

Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5045545 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 26-09-2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4-12-2018 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31-12-2023 Π/Υ ΕΡΓΟΥ(ΕΥΡΩ) 1.212.504,20 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ) 1.077.504,20 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Συλλογή, Μεταφορά & Επεξεργασία Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000360 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 14/04/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2023 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 9.246.238,65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 9.246.238,65 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 1.775.575,29 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 7.470.663,36 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Στήριξη Της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5041783 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 04/04/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 400.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 400.000,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5037919 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/02/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 219.840,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 219.840,10 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Από Χ.Θ. 4+870 Έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001438 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/10/2017 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 21/11/2016 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Α/Κ Κουναβων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001101 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/09/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/12/2017 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/03/2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 3.518.846,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βαθη – Χρυσοσκαλίτισσα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5002646 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/11/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/04/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 8.954.047,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.954.047,20 ΜΗ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Νέο Ισόγειο Κτίριο Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρης Φοραδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5042203 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/03/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Τίτλος Πράξης Κατασκευή Νέων Πτερύγων Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000314 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 18/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2016 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 6.777.518,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΝΟΜΙΚΕΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Κατασκευή Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001228 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/11/2015 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 390.210,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ...

Περισσότερα >