Μάιος 13, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ στο πλαίσιο του έργου MD.net

Διακήρυξη για τη Μεσογειακή Διατροφή στο πλαίσιο του έργου “MD.net” - When Brand meets people «Διατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το brand name συναντάει τους πολίτες», του ευρωπαϊκού προγράμματος...

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 5, 2021

Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support – Οικοτουρισμός στους Μεσογειακούς Προορισμούς: Από την Παρακολούθηση και τον Σχεδιασμό στην Προώθηση και την Υποστήριξη Πολιτικών

Περισσότερα >

Ιανουάριος 15, 2021

INTERREG MED: “BLUEfasma”

INTERREG MED: “BLUEfasma”_ Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks, in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture_ Ενίσχυση των...

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ MD.Net

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MD.Net-...

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

INCIRCLE (support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy-Υποστήριξη νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών στη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία)

Το ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE (support INsular and low density areas in the transition towards a more CIRCuLar Economy) αποσκοπεί στη δοκιμή μιας νέας μεθοδολογίας που...

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

Ανακοίνωση αναζήτησης προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “REBUS – Renovation for Energy Efficient Buildings”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 15, 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “MISTRAL”

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MISTRAL”.

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of aninnovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) προσκαλεί τους σπουδαστές καιτ ους νέους επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου να συμμετάσχουν στον Διακρατικό Διαγωνισμό Καινοτόμας Επιχειρηματικής Αριστείας στον Αγροδιατροφικό τομέα (INNOVAGROAWARDS)

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 22, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή δύο (2) ωφελούμενων επιχειρήσεων, για τη συμμετοχή τους σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth του ευρωπαϊκού...

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 15, 2020

INTERREG NEWSLETTER – Ιούνιος

Περισσότερα >