Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους Απολογισμούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και τους επιμέρους Απολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Θεματική.

Ιούνιος 4, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >

Μάρτιος 5, 2019

Οικονομικός απολογισμός Δ’ τριμήνου 2018

Περισσότερα >