Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους Απολογισμούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και τους επιμέρους Απολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Θεματική.

Μάιος 14, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Μάιος 13, 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2020

Περισσότερα >

Απρίλιος 23, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Μάρτιος 18, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 20, 2020

EΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Ιανουάριος 28, 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΥ 12_2019 ΠΚ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 22, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 18, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1Α/2019 (αρ.πρωτ.6154/3-9-2019) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ  1Α/2019 (αρ.πρωτ.6154/3-9-2019) από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Περισσότερα >

Αύγουστος 23, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >