Οικονομικοί Απολογισμοί της Περιφέρειας Κρήτης ανά τρίμηνο και ανά έτος.

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2018) Oικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2017) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

Νοέμβριος 10, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 10, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 19, 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 18, 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΉ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΊΜΗΝΟ 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΉ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΊΜΗΝΟ 2020

Περισσότερα >

Ιούλιος 17, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα >

Ιούλιος 17, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 16, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2020

Περισσότερα >

Μάιος 14, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Μάιος 13, 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2020

Περισσότερα >

Απρίλιος 23, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Περισσότερα >