Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους Απολογισμούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και τους επιμέρους Απολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Θεματική.

Μάιος 10, 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2021

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 28, 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 30, 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 10, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 2, 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2021

Περισσότερα >

Ιούλιος 13, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Ιούνιος 24, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Μάιος 28, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Περισσότερα >

Μάιος 25, 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020

Περισσότερα >