Ιούνιος 21, 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6.1_ΚΡΗΤΗ_21_6_2022

Περισσότερα >

Μάιος 13, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Περισσότερα >

Μάρτιος 10, 2021

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών έτους 2021

Υπομέτρο 6.1 3η πρόσκληση

Περισσότερα >

Ιούλιος 21, 2020

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Περισσότερα >

Νοέμβριος 27, 2019

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Τροποποιήσεις  Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Περισσότερα >

Μάιος 21, 2019

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Υπομέτρο 6.3)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Βιολογικές Καλλιέργειες

(Μέτρο 11)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Οργανώσεις & Ομάδες Παραγωγών

(Μέτρο 9)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Εξισωτική Αποζημίωση

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Περισσότερα >