Σεπτέμβριος 2, 2021

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ “ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ” ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περισσότερα >

Αύγουστος 10, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Περισσότερα >

Νοέμβριος 4, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 6.6.1 ΤΟΥ ΕΠΑΛ&Θ 2014-2020

Περισσότερα >

Μάρτιος 10, 2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER Αλιείας Ηρακλείου_63.1-CLLD. 16

Περισσότερα >

Μάρτιος 10, 2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER Αλιείας Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ)_63.1-CLLD. 32

Περισσότερα >

Ιανουάριος 31, 2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER Αλιείας Ηρακλείου_63.1-CLLD. 16

Περισσότερα >

Ιανουάριος 31, 2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER Αλιείας Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ)_63.1-CLLD. 32

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη Πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Aπόφαση Yπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μέτρο 6.1.10 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 13, 2018

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Περισσότερα >