Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 28/12/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2021