Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 10/05/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2021